PROTEK
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

RESMİ İŞLEMLER – KAYIT – TAPU İŞLEMLERİ

İnşaatı tamamlanan yapıların tüm resmi işlemlerinin yapılarak nihai tasvip alınması , tapu işlemlerinin tamamlanarak kayıt işlemlerinin sonuçlandırılması.

KONTROLLUK HİZMETLERİ

Tamamlanan projenin uygulama aşamasında tüm disiplinler ile hazırlanan projenin tüm paydaşlar ile uygulanmasının sağlanması.

PROJE PLANLAMA

İnşaa edilecek bina ve/veya binaların proje – planlama sürecinde ilgili tüm disiplinler ile birlikte koordineli çalışmanın yapılarak projelendirme sürecinin eksiksiz , uygulanabilir ve en ekonomik şekilde tamamlanması.

ARAŞTIRMA – RAPORLAMA

İnşaat yapılması düşünülen arazinin tabii olduğu imar kuralları ve ne yapılabileceği ile ilgili araştırmaların yapılıp resmi belgeler ile desteklenerek raporlanması.

PLANLAMA – MODELLEME

Araştırma zamanında elde edilen bilgiler ışığında projenin tasarlanması ve 3D olarak modellenmesi.

FİZİBİLİTE

Planlamadan önce alınacak arazide yapılabileceklerin neler olduğunun raporlanması , planlama sürecinden itibaren satışın yapılacağı son noktaya kadar yapılacak tüm harcamaların ve gelir – giderlerin raporlanması.